top of page

RODO

UWAGA: Informacja o ochronie danych – Odbiorca udostępnia dobrowolnie dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zamówień lub usług, przygotowania oferty handlowej/promocyjnej. Odbiorca/klient potwierdza, iż został poinformowany o prawie do: 1) dostępu do swoich danych oraz możliwości ich sprostowania, 2) wniesienia sprzeciwu,, 3) żądania zaprzestania ich przetwarzania i wycofania zgody na przetwarzanie danych, 4) przenoszenia danych osobowych, 5)”bycie zapomnianym”. Administratorem danych osobowych jest : GRUZLI Wojciech Giemzowski, ul. Kertyńskiego 4/3, 59-220 Legnica. Odbiorca upoważnia do dysponowania danymi osobowymi oraz odbioru faktury VAT.

Przezroczysty.png
bottom of page